Páginas vistas en total

domingo, 12 de junio de 2016

Barris en temps de guerra

Barris en temps de guerra

Vista del barri de la Florida, a mitjans segle XX. E.M.
·         ALFREDO CAMPELLO
·         Alacant
12/06/2016 10:23
El fracàs del Colp d'Estat del 18 de juliol del 1936 i l'immediat esclat de la Guerra Civil van trastornar la vida política municipal d'Espanya, que quedava des d'eixe moment dividida en dos. A Alacant, la Corporació presidida per l'Alcalde Lorenzo Carbonell, del partir Izquierda Republicana, quedava substituïda per una nova formada per representants de tots els partits i entitats del Front Popular Antifeixista. Rafael Millá, del Partit Comunista, es convertia en el nou President del Consell Municipal.
El gradual canvi de nom de carrers i places que s'estava realitzant des del 1931 es va accelerar. Militars colpistes com el Comandant Ramón Franco o el General Millán-Astray van perdre els seus carrers i les poques denominacions religioses que es mantenien van ser esborrades. La situació va ser tal que eren rars els plenaris del 1936 i 1937 en els que no es debatia el canvi de nom d'algun carrer.
Però a més, el canvi va arribar també als noms dels barris d'Alacant. El primer antecedent el trobem en la sessió del 12 de desembre del 1931. En eixa data es va acordar canviar el nom del barri de Sant Agustí pel de barri de la República. En realitat la seua denominació feia referència al fundador del barri allà pel 1900, Agustín Santonja Javaloyes, per la qual cosa es va acordar que uns dels carrers de la barriada portara el seu nom, denominació que es manté a hores d'ara.
Arribem a l'octubre del 1936. En la sessió del dia 15 es van atendre les peticions de l'Ateneu Republicà de Sant Blai i del Cercle del Partit Comunista de la Florida en què se sol·licitava el canvi de denominació dels seus barris. Estos van passar a portar els noms de Llibertat i Lina Odena respectivament. El 10 de desembre de 1936 un altre barri va canviar de nom. El Cercle Socialista dels Dotze Ponts va sol·licitar que la barriada de Sant Gabriel passara a portar el nom de l'Harmonia. Esta denominació la manté hui la seua foguera i un carrer del barri.
L'últim canvi de denominació el trobem al 1937. El 30 de setembre, a petició del Cercle del partit Izquierda Republicana del barri dels Àngels, es va acordar que esta barriada passara a denominar-se barri de la Independència, en homenatge a la lluita que mantenia el poble espanyol per la seua independència de les forces estrangeres que invadien el territori. També sabem que una part d'eixe mateix barri va passar a denominar-se barri de Moscou, però no hem trobat la data efectiva del canvi.
Tots estos canvis quedarien sense efecte després de la victòria dels sublevats a l'abril del 1939.


No hay comentarios:

Publicar un comentario